Vuokraehdot

1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

Varasto vuokrataan nykyisessä kunnossa ilman sisustusta. Vuokrattavaa tilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Suurin sallittu lattiakuorma on 500 kg/m2. Räjähtävien, itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien aineiden sekä kaikenlaisten nesteiden säilytys varastossa on kielletty. Ampuma-aseiden säilyttäminen tiloissamme on kielletty. Tavaroiden säilytys Helsingin Kotivaraston tiloissa muualla kuin vuokratussa tilassa on kielletty.

2. Lämpö, valo ja vakuutukset

Lämpö ja valaistus sisältyvät vuokraan. Muusta sähkön käytöstä on sovittava erikseen. Vuokranantaja ei vastaa säilytettävistä tavaroista vakuutuksella eikä muutenkaan ole vastuussa niistä. Vuokralainen vastaa omaisuutensa vakuuttamisesta ja oven lukitsemisesta.

3. Muutostyöt

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Varasto on palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli vuokrasopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä, esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajan edustajalla (esim. korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun varastoon kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien toimenpiteiden kannalta.

4. Määräaikainen vuokrasopimus

Päättyy sopimuksen mukaisesti ilman erillistä irtisanomista. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varastonsa sekä poistaa lukkon. sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muutoin sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

5. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Mikäli vuokrasopimusta ei irtisanota, jatkuu se aina kuukauden kerrallaan yhden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi ja vuokranmaksuvelvollisuus lakanneeksi vasta kun vuokralainen on suorittanut kohdan 4 mukaiset luovutustoimenpiteet.

6. Vuokran maksu, osoitetiedot

Vuokralainen saa kulkuoikeuden halliin ja tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen. Vuokra maksetaaan kerran kuukaudessa vuokranantajan osoittamalle tilille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi, periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille sekä pidätys- ja realisointioikeus vuokralaisen varastoimiin tavaroihin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti. Osoitteen muuttuessa tulee se ilmoittaa vuokranantajalle yhden (1) viikon kuluessa. Alle kolmen kuukauden sopimuksista laskutamme varastovuokrat ennakoon. Pidempi aikaiset sopimukset laskutetaan laskulla kahden kuukauden välein, joista ensimmäinen erä (kuluva kk + seuraava kk) veloitetaan sopimuksen tekohetkellä.

7. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää ja pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.